یه کار نیک

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

تلاش و امیدواری

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست . انتخاب با خودتان هست
تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بینهایت ادامه بدهید…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی رو به رو شوی

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی شیشه ها وارد می گردند .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

پاهداف سه بخش دارند و رسیدن به هر بخشش یک پیروزیست
قصد و قدم برداشتن در راه , تلاش و امیدواری در سختیها , رسیدن به مقصد

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
مدیریت سایت

روی هر پله

ماه در تاریکی خودنمایی میکند
و انسانی قوی, در دشواریها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دشواریها همچون پیله های پروانه هستند
درونش سخت می گذرد
اما اگر درست از آن گذر کنیم …
پرواز انتظارمان را میکشد

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

به مورچه ها نگاه کنید …
دانه ای برمیدارند و به سمت هدف راه می افتند
آنها از ابتدا دانه را در مقصد تصور میکنند
و این رمز خستگی ناپذیر بودنشان است
از ابتدا تا انتها , امیدوار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

وقتی نقطه ضعفت را به نقطه قوت خود تبدیل کنی آن زمان است که حتی دشمنانت را غافلگیر خواهی کرد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

روی هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالا تره نه به خاطر این که خداست چون می خواد دستت رو بگیره

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

همچون رود باشید
در مسیرتان پستیها و بلندیها را درنوردید
و به رویای دریایی شدنتان بیاندیشید
این جاری شدن , عاقبت با دریایی از موفقیت پیوند خواهد خورد

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
مدیریت سایت

سرآغاز

از این بیت امیدوارانه تر مگه میشه؟
.
.
در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یادت باشد همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست
با طراوتترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

طبعا “گذشته” را نمیتوان تغییر داد
اما, قطعا “حال” در دستان توست تا آینده را تغییر دهی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

شما موفق خواهید شد اگر …
کارها را متفاوت تر از قبل و با تمرکز بیشتری تکرار کنید

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
مدیریت سایت