کاربر عزيز،
به سایت عاقبت نیک خوش آمدید،برای سلامتی امام زمان(عج)صلوات.


۵ مطلب با موضوع «پیامبران» ثبت شده است

چرا پیغمبر خاتم (ص) از تمامی انبیاء افضل است

حدیث کرد ما را ... از حضرت صادق علیه السّلام که میفرمود: یکی از مردان قریش بحضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله عرضکرد: چه چیز سبب شد که سبقت گرفتی بر پیغمبران در شأن و جلالت و از همه ایشان برتر و أفضل شدی با اینکه بعد از همه آنها برسالت مبعوث شدی و خاتم آنان گردیدی؟
فرمود: چون من اول کسی بودم که اقرار بخداوندی خدا نمودم، و اول کسی بودم که جواب گفتم و تصدیق کردم بپروردگاری و خدائی او موقعی که خداوند عهد و میثاق از تمام مردم میگرفت و ایشان را بر گواه خودشان شاهد مینمود و فرمود: أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ،آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند بلی پروردگار ما توئی.

علل الشرائع / ترجمه مسترحمی، النص، ص: 269

چرا رسول خدا (ص) بر اطفال سلام میکرد؟

حدیث کردند ما را ... از حضرت رضا از آباء کرام خود علیهم السّلام که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: پنج چیزاست که تا آخرین لحظات عمر ترک نمیکنم.

اول- غذا خوردن روی زمین (بدون فرش) با غلامان (و خدمتکاران خانه).
دوم- سوار شدن بر الاغ که فقط پالان داشته باشد (که تشک و پتو و زین و غیر ذلک را حتما لازم نمیدانم که روی الاغ باشد تاسوار شوم).
سوم- دوشیدن بز (و گوسفند و شتر و گاو) را با دست خودم.
چهارم- پوشیدن لباس پشمین
 پنجم- سلام کردن بر اطفال تا این رویه سنت باشد بعد از من (که مسلمانان عمل کنند).


علل الشرائع / ترجمه مسترحمی، النص، ص: 280

علت آنکه نزد خداوند: حضرت رسول و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) قرب و منزلت بیش از دیگران دارند


حدیث کرد ما را ... از ابو ذر غفاری که گفت شنیدم از حضرت رسول- صلی اللَّه علیه و آله میفرمود: خلق شدم من و علی از یک نور و در طرف راست عرش الهی بودیم و تسبیح خدا میگفتیم دو هزار سال پیش از خلقت آدم ابو البشر علیه السّلام و پس از آنکه خداوند آدم را خلق فرمود نور ما را در صلب او قرار داد، و او را در بهشت جای داد و ما در صلب او بودیم (تا منتقل گردیدیم بحضرت نوح) و حضرت نوح علیه السّلام سوار بر کشتی شد و ما در صلب او بودیم (تا انتقال یافتیم بصلب حضرت
ابراهیم) و حضرت ابراهیم علیه السّلام را در آتش انداختند و ما در صلب او بودیم، و پیوسته خداوند نور ما را از أصلاب پاک برحمهای پاک انتقال میداد تا رسید بحضرت عبد المطلب، و سپس دو قسمت کرد، و نور مرا در صلب عبد اللَّه و نور علی را در صلب (عمران مکنی به) ابو طالب بودیعه نهاد، و قرار داد برای من نبوت و برکت را، و در علی فصاحت (و بلاغت کلام) و فراست (و هوش و سرعت انتقال فوق العاده) و اسم ما را از اسم خود مشتق نمود، و نام خودش محمود است و مرا: محمّد نامید، و أعلی است و علی را:علی نامید.

ادامه مطلب